Medium

Avkastning (ROI)

Uttrykket ’avkastning på investering’ kommer fra finansverdenen og betyr hvor mye avkastning du kan forvente på en investering. Uttrykket brukes nå ofte i spillverdenen for å vurdere hvor god du er i spill.

Avkastning ROI betting

Avkastning (ROI)

Begrepet er sannsynligvis den beste måten å måle hvor god du er i spill, eller i det minste bedre enn å telle hvor mye penger eller hvor mange spill eller enheter du har tjent, eller ved å telle hvor mange vellykkede spill en person har hatt.

Årsaken til dette er at ulike spillere kan investere svært forskjellige beløp. En spiller som investerer €10 i et spill kan være en mye bedre spiller som den som investerer €500 på et spill. Selv om sistnevnte sannsynligvis vil ha tjent mer penger siste år. Det handler om hvor mye avkastning du får på hvert pund / euro du bruker.

Hva betyr avkastning?

Avkastning viser hvor mye penger du vinner eller taper basert på din totale investering. Hvis du har satset €10 på 500 spill, og er €300 i pluss, så har du en avkastning på 106 %. Dette betyr at for hver €10 du legger ned, får du €10,6 tilbake; en gjennomsnittlig fortjeneste på 60 pence / cent per €10 innsats.

Avkastning kan måles i forskjellige formater avhengig av kontekst. I Skandinavia vil man for eksempel skrive avkastning som 106 %. Men det er forskjellige formater, som bruk av desimal som ville endre 106 % til 0,06. I det internasjonale markedet viser du vanligvis bare prosentandelen av profitt, så i dette eksemplet 6 %. Det er viktig å sjekke hvilket format som brukes og hva det innebærer.

Eksempler på avkastning

Eksempel 1

Total omsetning: €5000
Totalt antall spill: 150
Sum netto resultat: + 1000 kr
Avkastning = 120%

Eksempel 2

Total omsetning: €75,000
Totalt antall spill: 1.250
Sum netto resultat: + €15.000
Avkastning = 102%

Eksempel 3

Total omsetning: €25.000
Totalt antall spill: 2.150
Sum netto resultat: - €1000
Avkastning = 96%

Hvordan beregne avkastning?

Avkastning er lett å beregne, og det finnes en rekke metoder for å regne ut dette. Det enkleste er å dele netto gevinst på omsetning. Se under!

€200 (netto overskudd) / €10 000 (omsetning) = 0,02 = Avkastning 102%
- €200 (netto tap) / €10 000 kr (omsetning) = - 0,02 = Avkastning 98%

Hva er en god og dårlig avkastning?

En avkastning på over 100% er bra, det betyr at du er i pluss. Alt under 100% betyr at du er i minus. Du kan forvente ulik avkastning i ulike markeder. En person som spiller i små markeder med lav grenser, bør ha en betydelig høyere avkastning sammenlignet med en person som satser på større markeder med en høyere grense, som Premier League.

Hvis du klarer å en avkastning på over 100% over en lang periode og bare i de store markedene, bør du være ganske fornøyd; det er tross alt er svært få mennesker i stand til å tjene på sportsspill på sikt.

Som nevnt tidligere er volumet av spill som spilles avgjørende for å vurdere en spillers avkastning. En spiller med avkastning på 102% etter 2000 spill er bedre enn en person som med avkastning på 120% etter 200 spill. På kort sikt er det mulig for alle å være gode på spill, men svært få mennesker klarer det på lang sikt. Det er derfor volumet av spill er en så viktig faktor.